category III model II

CAT III MAIN MALAYALAM

1C     2A     3B     4C     5A     6D    7A     8D     9A     10B      11A      12D     13C      14A      15D      16A      17D     18C      19A      20D      21C       22B     23A      24B      25C     26B      27B     28B     29C     30B     31D     32B     33C      34A     35C      36B     37C     38D     39C     40C     41B     42D      43D     44A     45D     46C     47D     48D     49C     50D     51C      52B      53A      54A      55A      56C     57D     58D      59B      60C     61C     62B    63D      64B     65D       66B       67D     68B      69C     70B        71D        72B       73D       74D       75B       76D     77D     78D      79D       80C

CATEGORY III NATURAL SCIENCE

1A    2A     3A   4A     5B    6B    7C     8B    9D    10B    11B     12C      13C

14B     15C    16D     17A      18C     19B     20D     21B     22D     23D      24A

25A     26C     27C    28D     29D     30A     31C     32A       33B      34C

35D    36B     37B     38D     39A     40C     41B     42D     43C     44A     45D

46C    47A     48B      49C    50B     51D     52D      53A     54C     55D     56D

57D    58A     59A     60C     61B     62D     63A     64D     65B     66A     67A

68D    69B      70C       71C     72C     73A     74C     75C      76A     77C

78B      79D     80C

CATEGORY III SOCIAL SCIENCE

1C       2C     3D    4B     5B     6C     7D     8A    9A     10C     11A     12B     13C     14D

15C     16B     17A   18A     19C     20C     21B    22B     23A    24D     25A     26C     27A

28C     29B     30C     31C    32C    33B    34A     35D     36B     37A     38D      39C

40D       41B      42C     43C       44D      45D     46C      47A     48C    49D     50C     51B

52B     53C      54A      55B      56B     57C     58A     59B     60B     61D     62B      63C

64A      65D      66A     67B      68B      69A      70D      71B     72A      73A      74A     75B

76D      77B      78B     79D       80B

CAT III PSYCHOLOGY

81B   82C   83D   84C   85D   86A   87B   88A   89C   90B   91B  92B   93D   94C

95B   96D   97D   98C   99B   100A   101B   102A   103C   104A   105A

106C   107B   108D   109B   110D 111A   112C   113D   114C   115C  116C

117D   118C   119B   120D

CATEGORY III MALAYALAM FOR OTHER OPTION

121D      122B    123B    124C    125C    126A    127B     128C    129A    130C    131C

132A    133C    134A    135D    136A    137A   138B    139A    140C     141B     142C

143C    144D    145D    146B    147D     148        149A    150C